Prisijungimas KONTAKTAI  
   
 
 
TRANSPORTAS
ASMUO
KELIONŲ RIZIKA
TURTAS
GYVYBĖ

Informacija   Informacija

+ 370 616 12362

I - VI 8:00 - 18:00


Partneriai:
Dujų įranga automobiliams

Dujų įranga automobiliams

 

 

 
 
 • Sausumos transporto priemonių (Casco) draudimas
 •  
 • Sausumos transporto priemonių savininkų (valdytojų) civilinės atsakomybės privalomasis draudimas
 •  
 • Vežamų krovinių draudimas
 •  
 • Savaeigės žemės ūkio technikos draudimas

 • Sausumos transporto priemonių (Casco) draudimas

  Transporto priemonių draudimas - visapusiška Jūsų automobilio apsauga ir materialinių nuostolių atlyginimo garantija.

  Draudimo objektas yra techniškai tvarkinga sausumos transporto priemonė, išskyrus geležinkelio transporto priemones, užregistruota Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka, taip pat draudimas nuo nelaimingų atsitikimų.

  UAB BTA DRAUDIMAS transporto priemones draudžia dėl šių rizikų:

  • Autoavarijos - kelių eismo įvykio;
  • Vagystės - transporto priemonės ir jos dalių vagystės;
  • Stichinės nelaimės - potvynio, audros, liūties, krušos, žaibo įtrenkimo, žemės drebėjimo, viesulo, elektros srovės trumpo jungimo;
  • Trečiųjų asmenų tyčinės neteisėtos veikos - transporto priemonės sugadinimo ar sunaikinimo padegant, susprogdinant ar kitokiais būdais padarant žalą;


  Kartu su transporto priemone galima apdrausti:

  · papildomą automobilių įrangą;

  · vairuotojus ir keleivius nuo nelaimingų atsitikimų


  Draudimo įmoka. Draudžiant nuo visų rizikų, įmoka, priklausomai nuo transporto priemonės rūšies, transporto priemonės vertės bei Draudėjo vairavimo stažo, svyruoja nuo 3 iki 9 proc. draudimo sumos.

  Nuostolių atlyginimas. Jūsų patirta žala kompensuojama per 7 dienas, gavus dokumentus nuostolio dydžiui nustatyti, pasirinktos draudimo sumos ribose, neviršijant apdraustos transporto priemonės rinkos kainos.

  Taisyklės |

  © BTA DRAUDIMAS, 2005

  Aukštyn

  Sausumos transporto priemonių savininkų (valdytojų) civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

  Nauja DRAUDIMO paslauga Jums - ePolisas. Pasinaudodami šia modernia e-paslauga, Transporto priemonių savininkų civilinės atsakomybės draudimo polisą galite užsisakyti tiesiog sėdėdami prie kompiuterio

  Taisyklės |

  © BTA DRAUDIMAS, 2005


  Vežamų krovinių draudimas

  Krovinių draudimas - visapusiška Jūsų pervežamo turto apsauga ir patirtų materialinių nuostolių atlyginimo garantija.

  Draudimo objektas turtiniai interesai, susiję su krovinio, vežamo visų rūšių tinkamomis krovinių priėmimui ir transportavimui transporto priemonėmis, sugadinimu ir/ar sunaikinimu, ir/ar dingimu.

  UAB BTA DRAUDIMAS pervežamus krovinius draudžia dėl šių rizikų:

  • "A" - draudimas nuo visų rūšių rizikų dėl krovinio sugadinimo, sunaikinimo ar dingimo dėl bet kokios išorinės jėgos poveikio bei Bendrosios avarijos;
  • "B" - draudimas nuo krovinio sugadinimo, sunaikinimo ar dingimo dėl kai kokių išorinės jėgos poveikių bei Bendrųjų avarijų;
  • "C" - draudimas nuo krovinio sugadinimo ar dingimo;

  Draudimo laikotarpis. Draudimo sutartis sudaroma Draudėjo pageidaujamam laikotarpiui. Draudimo laikotarpis nurodomas polise. Draudiminė apsauga prasideda nuo to momento, kada krovinys pakrautas vežimui (apie tai fiksuojant vežimo dokumentuose) iš krovinio paskutinės sandėliavimo vietos polise nurodytame išvykimo punkte, su sąlyga, kad yra sumokėta draudimo įmoka nurodyta tvarka. Draudiminė apsauga galioja visą krovinio vežimo laikotarpį, įskaitant perkrovimus, o taip pat saugojimą perkrovimo vietose, kol krovinys bus pristatytas į gavėjo sandėlį ar į galutinio pristatymo punktą, nurodytą polise.

  Draudimo įmoka priklauso nuo pasirinktos draudimo rizikos, krovinio vertės, vežamų krovinių grupės, pervežimo maršruto ir sąlygų bei sandėliavimo ir jo trukmės. Draudimo įmoka svyruoja nuo 0,06 iki 2,90 proc. nuo draudimo sumos.

  Nuostolių atlyginimas. Draudimo išmoka išmokama per 7 darbo dienas nuo visų žalą įrodančių dokumentų gavimo dienos. Krovinio vagystės atveju - per 7 darbo dienas nuo teismo sprendimo baudžiamojoje byloje, kuriuo patvirtinamas vagystės faktas, įsiteisėjimo.

  Taisyklės |

  © BTA DRAUDIMAS, 2005

  Aukštyn

  Savaeigės žemės ūkio technikos draudimas

  Savaeigės žemės ūkio technikos draudimas tai visapusiška Jūsų naudojamo turto apsauga ir patirtų materialinių nuostolių atlyginimo garantija.

  Draudimo objektas turtiniai interesai, susiję su žemės ūkio paskirties savaeigės transporto priemonės bei padargų valdymu, naudojimu, disponavimu.
  Savaeigė žemės ūkio paskirties technika - tai transporto priemonės, turinčios variklį (išskyrus bėgines transporto priemones), kurių maksimalus greitis pagal technines charakteristikas arba dėl jų būklės mažesnis kaip 40 km/val.
  Padargai – prikabinami ar montuojami ant savaeigės žemės ūkio technikos techniniai įrengimai, skirti atlikti žemės ūkio darbus.

  UAB BTA DRAUDIMAS savaeigę žemės ūkio techniką draudžia dėl šių rizikų:

  • autoavarijos
  • nelaimingų atsitikimų
  • vagystės  
  • plėšimo
  • trečiųjų asmenų tyčinės neteisėtos veikos  
  • gaisro
  • stichinės nelaimės

  Draudėjas gali pasirinkti drausti nuo visų nurodytų rizikų arba nuo vienos ar kelių iš jų. Įvykus draudiminiam įvykiui, Draudiko prievolė mokėti draudimo išmoką pagal šių taisyklių sąlygas galioja tik polise nurodytiems ir pažymėtiems draudiminiams įvykiams.

  Draudimo laikotarpis. Draudimo sutartis sudaroma Draudėjo pageidaujamam laikotarpiui, bet ne trumpesniam kaip 15 dienų. Draudimo laikotarpis nurodomas polise. Draudimo apsauga galioja savaeigei žemės ūkio technikai bei padargams polise nurodytu jos laikymo adresu ir vykstant į/iš darbo, bei darbo metu.

  Draudimo įmoka priklauso nuo pasirinktų draudimo rizikų, savaeigės žemės ūkio bei padargų vertės, jų laikymo adreso, apsaugos priemonių ir saugojimo aplinkybių, draudimo laikotarpio trukmės. Draudimo įmoka svyruoja nuo 0,4 iki 2,5 proc. nuo draudimo sumos.

  Nuostolių atlyginimas. Draudimo išmoka išmokama per 7 darbo dienas nuo visų žalą įrodančių dokumentų gavimo dienos. Savaeigės žemės ūkio technikos ir/ar padargų vagystės/plėšimo atveju  - per 7 darbo dienas nuo teismo sprendimo baudžiamojoje byloje, kuriuo patvirtinamas vagystės faktas, įsiteisėjimo.

  Taisyklės |

  © BTA DRAUDIMAS, 2005

  Aukštyn
  Transporto draudimas Aktualūs dokumentai  
  Draudimo įstatymas
  Privalomojo draudimo įstatymas
  Privalomojo draudimo taisyklės
  Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir išmokos mokėjimo taisyklės
  Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos pozicija dėl žalos atlyginimo
  Teismų praktikos taikant įstatymus dėl atlyginimo turtinės žalos, padarytos eismo įvykio metu, apibendrinimo apžvalga
  Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos pozicija dėl transporto priemonės naudojimo kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje
  Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos pozicija dėl pabėgusių kaltininkų
  Kelių eismo taisyklės
  Vartotojo kreipimosi (skundo) forma
  Vartotojų ir draudikų ginčų nagrinėjimo taisyklės
   
   
  © IBdraudimas.lt 2005 - 2018 

  Valid HTML 4.01 Transitional

  webmaster
  NUTRILITE™ maisto papildai ir vitaminaiSvorio metimas - bodykey by NUTRILITE™AMWAY HOME valymo priemonėsMaistas ir gėrimaiAMWAY HOME indų plovimo priemonėsAMWAY HOME skalbimo priemonėsDozatoriai ir aplikatoriaiGLISTER™ burnos priežiūraBODY SERIES™ linija ir kitos kūno priežiūros priemonėsVyrų odos priežiūros priemonėsSATINIQUE™ plaukų priežiūrabeautycycle™ kosmetikaARTISTRY™ odos priežiūraARTISTRY™ dekoratyvinė kosmetikaKvepalaieSpring™ vandens valymo sistemaVirtuvės reikmenysAutomobilių priežiūra